Nabídka služeb

Geometrické plány

↓Detailní nabídka služeb níže↓ 


Vytyčení stavby

↓Detailní nabídka služeb níže↓ 

Polohopis a výškopis

↓Detailní nabídka služeb níže↓


Zaměření skutečného provedení stavby

↓Detailní nabídka služeb níže↓ 


Nabídka služeb


KATASTR NEMOVITOSTÍ

GEOMETRICKÉ PLÁNY (GP):

- GP na vyznačení budovy pro zápis do Katastru nemovitostí (rodinný dům)

- GP na vyznačení budovy pro zápis do Katastru nemovitostí (drobná stavba - garáž, hospodářská budova apod.)

- GP na vyznačení změny obvodu budovy (přístavby) pro zápis do Katastru nemovitostí

- GP na rozdělení pozemku

- GP na změnu hranice pozemku

- GP na vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku

- GP na opravu geometrického a polohového určení hranic nemovitosti

- GP na průběh vytyčené nebo zpřesněné hranice pozemků

INŽENÝRSKÁ GEODÉZIE

VYTYČENÍ STAVBY:

- vytyčení stavby budovy dle projektové dokumentace (včetně konstrukce stavebních laviček)

- vytyčení jiných staveb dle projektové dokumentace

ZAMĚŘENÍ POLOHOPISU A VÝŠKOPISU:

- zaměření polohopisu a výškopisu pozemku pro další projektovou činnost

ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY:

- zaměření staveb nepodléhajících zápisu do Katastru nemovitostí

Chcete nás kontaktovat?

Vytvořte si webové stránky zdarma!