Ceník

GP na vyznačení budovy RD 

3.500 - 4.500 Kč

GP na vyznačení přístavby RD 

3.500 - 4.500 Kč

GP na vyznačení drobné stavby

3.300 - 3.500 Kč

GP na rozdělení pozemku a změnu hranice pozemku 

1 MJ = 100 m délkových nově vzniklé nebo změněné hranice 

4.000 - 5.000 Kč

GP na vymezení věcného břemene k části pozemku 

1MJ = 100m délkových věcného břemene 

3.100 - 3.500 Kč

Stabilizace lomového bodu hranice plastovým mezníkem

200 Kč/ks

Ostatní geodetické práce

od 2.500 Kč/výjezd

Ceny platné ke dni 01.01.2023

Chcete nás kontaktovat?

Vytvořte si webové stránky zdarma!