Ceník

GP na vyznačení budovy RD 

3.300 - 4.000 Kč

GP na vyznačení přístavby RD 

3.500 - 4.000 Kč

GP na vyznačení drobné stavby

3.100 - 3.500 Kč

GP na rozdělení pozemku a změnu hranice pozemku 

1 MJ = 100 m délkových nově vzniklé nebo změněné hranice 

4.000 - 5.000 Kč

GP na vymezení věcného břemene k části pozemku 

1MJ = 100m délkových věcného břemene 

2.500 - 3.500 Kč

Stabilizace lomového bodu hranice plastovým mezníkem

150 Kč/ks

vytyčení stavby RD ....... 4 základní rohy RD

+ každý další roh zajištěný na stavební lavičku 300 Kč        

4.000 - 5.000 Kč

Dřevo na stavební lavičky

od 600 Kč

Ostatní geodetické práce

od 2.000 Kč/výjezd

Ceny platné ke dni 01.07.2021

Chcete nás kontaktovat?