Ceník

GP na vyznačení budovy RD 

3.100 - 4.000 Kč

GP na vyznačení přístavby RD 

3.100 - 4.000 Kč

GP na vyznačení drobné stavby

3.100 - 3.500 Kč

GP na rozdělení pozemku a změnu hranice pozemku 

1 MJ = 100 m délkových nově vzniklé nebo změněné hranice 

3.500 - 4.000 Kč

GP na vymezení věcného břemene k části pozemku 

1MJ = 100m délkových věcného břemene 

2.100 - 3.000 Kč

Stabilizace lomového bodu hranice plastovým mezníkem

150 Kč/ks

vytyčení stavby RD ....... 4 základní rohy RD

+ každý další roh zajištěný na stavební lavičku 250 Kč        

4.000 Kč

Dřevo na stavební lavičky

od 500 Kč

Chcete nás kontaktovat?